nl

spelen met frans
Angry face Angry face soleil nuage1 nuage2
2
Les chiffres / De cijfers
optellen / plus addition / plus
atrekken / min soustraction / moins
vermenigvuldigen / keer multiplication / fois
delen / gedeeld door division /divisé par
een un
twee deux
drie trois
vier quatre
vijf cinq
zes six
zeven sept
acht huit
negen neuf
tien dix
elf onze
twaalf douze
dertien treize
veertien quatorze
vijftien quinze
zestien seize
zeventien dix-sept
achttien dix-huit
negentien dix-neuf

la suite het vervolg
twintig vingt
dertig trente
veertig quarante
vijftig cinquante
zestig soixante
honderd cent
duizend mille

meer hoef je niet te leren met de bovenste kun je alle cijfer zeggen in frans, Maar hoe zeggen we dan 70 , 80 90?? Denk aan de volgende 70= 60+10 80= 4 * 20 90 =80+10
zeventig = 60 +10 soixante-dix
tachtig = 4 *20 quatre-vingt
negentig = 80+ 10 quatre-vingt dix
een en zeventig = 60+11 soixante et onze
twee en tachtig = 4*20 +2 quatre vingt deux
twee en negentig = 4 * 20 +12 quatre vingt douze
drie en negentig = 80+ 10 quatre vingt treize

in frans lezen wij altijd van links naar rechts
eenentwintig vingt et un
tweeëntwintig vingt-deux
drieëntwintig vingt-trois
vierentwintig vingt-quatre
vijfentwintig vingt-cinq
zesentwintig vingt-six
zevenentwintig vingt-sept
achtentwintig vingt-huit
negenentwintig vingt-neuf
honderd vij en twintig cent vingt-cinq

en nu zin maken met cijers?
twee honderd deux cents
8 / 4 = 2 huit divisé par quatre égual deux
5 * 4 = 20 cinq fois quatre égual vingt